Masz pytania?
e-mail: biuro@concorplock.pl

Produkcja
  • Konstrukcje stalowe budownictwa cywilnego i przemysłowego, ciężkie konstrukcje wsporcze oraz platformy robocze, schody i ciągi komunikacyjne do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu
  • Zbiorniki, aparatura i instalacje dla segmentu paliwowego, w tym terminali przeładunkowych paliw płynnych
  • Wyposażenie i urządzenia dla przemysłu chemicznego i spożywczego
  • Tworzywowe systemy zabezpieczenia gruntu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi dla środowiskaUsługi
  • Zarządzanie projektami w systemie EPC: projektowanie, dostawy materiałowe i nadzór montażu, aż do przekazania gotowej instalacji użytkownikowi
  • Montaż zbiorników i konstrukcji stalowych w obiektach przemysłowych
  • Zabezpieczenia antykorozyjne, odporne na ścieranie i ogniochronne konstrukcji stalowych, zbiorników i rurociągów
  • Regeneracja i zabezpieczenia chemoodporne powierzchni betonowych pracujących w trudnych warunkach przemysłowych
  • Montaż systemów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych (TWS) służących do zabezpieczania den zbiorników magazynowych, hermetyzacji terminali przeładunkowych przed przedostawaniem się paliw i substancji niebezpiecznych do środowiska, wyposażenie chłodni przemysłowych, biogazowni i oczyszczalni ścieków

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Concor. Projekt i wykonanie: Hedea.pl